Qcom zachvíľu online !

  Firma sa zaoberá :

 - Objektovou bezpečnosťou / kamerovými, zabezpečovacími a protipožiarnymi systémami /
 - IT infraštruktúrou / sieťami WAN, LAN, WLAN a podobne /
 - Smart systémami a systémami dochádzky.